YAYIN KURULU

Akademik Platform adına sahibi

Prof.Dr.Mehmet SARIBIYIK, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

mehmets@sakarya.edu.tr

Editörler

Prof.Dr. Barış Tamer TONGUÇ, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

btonguc@sakarya.edu.tr


Doç.Dr. Fatih ÇALIŞKAN, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

fcaliskan@sakarya.edu.tr


Yrd.Doç.Dr. Hakan ASLAN, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

haslan@sakarya.edu.tr

Teknik Destek

Öğr.Gör. Gökhan ATALI, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

gatali@sakarya.edu.tr