DANIŞMA KURULU

 Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Emin AYDIN, University of West of England, İngiltere

Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye

Prof. Dr. Fahrettin ÖZTÜRK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet TÜRK, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye