DANIŞMA KURULU

 Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ahmet TÜRK, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erdal ÇELİK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Fahrettin ÖZTÜRK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hüseyin AKILLI, Çukurova Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kutsi ERDURAN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Emin AYDIN, University of West of England, İngiltere