APJES

   Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

   Son Sayı: Cilt: 6 - Sayı: 1 || Tam Metin PDF


   Yayımlanmış tüm sayılar

 

 

APJES 2016 yılından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veritabanı (TR-Dizin) tarafından taranmaktadır.